Silambattam / சிலம்பாட்டம்

Actors: Saravanan (Silambattam), Sana Khan, Silambarasan, Yuvan Shankar Raja
Director: Saravanan (Silambattam)
Music Director: Yuvan Shankar Raja
Release Date: 18-12-2008
Movie Duration: 0
Rating: 0/10


  • Silambattam Direction by Saravanan (Silambattam), music by Yuvanshankar Raja, starring Silambarasan, Sana Khan and others