தேசிய விருதுகள் பற்றி ஏஆர் ரகுமான் - வீடியோ

13 Apr 2018
காற்று வெளியிடை படத்திற்காக சிறந்த இசையமைப்பாளர் (பாடல்கள்) விருது மற்றும் மாம் படத்திற்காக சிறந்த இசையமைப்பாளர்  (பின்னணி இசை) விருது ஆகிய 2 தேசிய விருதுகளைப் பெற்றுள்ள இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரகுமான் விருதுகள் பற்றி கூறிய வீடியோ.... ஆங்கிலத்தில்... https://youtu.be/BnZ5xzSPFE8  

Share via:

Movies Released On December 09