ரெண்டகம் - டீசர்

பெல்லினி இயக்கத்தில், காஷிஃப் இசையமைப்பில், அரவிநித்சாமி, குஞ்சக்கோ போபன், ஜாக்கி ஷெராப், இஷா ரெப்பா மற்றும் பலர் நடிக்கும் படம் ‘ரெண்டகம்’.