கடலில் கட்டு மரமாய்

தயாரிப்பு - ஷோபா மூவிஸ்
இயக்கம் - யுவராஜ் முனிஷ்
இசை - எ.கே. ராம்ஜி
நடிப்பு - ரக்ஷன்