முந்தைய வருடங்களில ஜுலை 27ம் தேதியில் வெளியான படங்கள்...

27 ஜூலை 1968

தில்லானா மோகனாம்பாள்
தேவி

27 ஜூலை 1973

கோமாதா என் குலமாதா

27 ஜூலை 1974

முருகன் காட்டிய வழி

27 ஜூலை 1979

மல்லிகை மோகினி

27 ஜூலை 1984

மகுடி

27 ஜூலை 1985

இரண்டு மனம்
உயர்ந்த உள்ளம்
விஸ்வநாதன் வேலை வேணும்
வீட்டுக்காரி
வேலி

27 ஜூலை 1990

ஆவதெல்லாம் பெண்ணாலே
கேளடி கண்மணி
நாங்கள் புதியவர்கள்

27 ஜூலை 1991

வீட்ல எலி வெளியில புலி

27 ஜூலை 2001

ஸ்டார்
கலகலப்பு
சூப்பர் குடும்பம்

27 ஜூலை 2007

வீராப்பு

27 ஜூலை 2012

மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே
சுழல்
பொல்லாங்கு

27 ஜூலை 2018

ஜூங்கா 
மோகினி
பிரம்மபுத்ரா