முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 17ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

17 ஜூன் 1966

தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

17 ஜூன் 1977

மதுர கீதம்

17 ஜூன் 1983

கள் வடியும் பூக்கள்
கிராமத்துக் கிளிகள்

17 ஜூன் 1987

எங்க சின்ன ராசா
கவிதை பாட நேரமில்லை

17 ஜூன் 1988

ஊமைக்குயில்

17 ஜூன் 1989

சட்டத்தின் திறப்பு விழா

17 ஜூன் 2005

அந்நியன்

17 ஜூன் 2011

அவன் இவன்

17 ஜூன் 2016
 
பாண்டியோட கலாட்டா தாங்கல 
வித்தையடி நானுனக்கு 
அங்காளி பங்காளி 
எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு 
முத்தின கத்திரிக்கா 
உன்னை பார்த்த நாள்