முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 11ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

11 ஏப்ரல் 1947

சித்ரபகாவலி

11 ஏப்ரல் 1951

ஓர் இரவு

11 ஏப்ரல் 1952

குமாரி

11 ஏப்ரல் 1968

ஹரிச்சந்திரா

11 ஏப்ரல் 1969

ஐந்து லட்சம்

11 ஏப்ரல் 1970

பத்தாம் பசலி
வியட்நாம் வீடு

11 ஏப்ரல் 1976

உங்களில் ஒருத்தி

11 ஏப்ரல் 1980

அவன் அவள் அது
அன்னப்பறவை

11 ஏப்ரல் 1985

இது எங்கள் ராஜ்ஜியம்
காக்கிச் சட்டை

11 ஏப்ரல் 1986

ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவி
நட்பு
விடுதலை

11 ஏப்ரல் 1987

இது ஒரு தொடர்கதை

11 ஏப்ரல் 1992

எங்க வீட்டு வேலன்

11 ஏப்ரல் 1996

மாண்புமிகு மாணவன்

11 ஏப்ரல் 2003

தம்

11 ஏப்ரல் 2008

நேபாளி
தோழா
சந்தோஷ் சுப்ரமணியம்

11 ஏப்ரல் 2013

மனிதனாக இரு

11 ஏப்ரல் 2014

நான் சிகப்பு மனிதன்
காந்தர்வன்
ஆண்டவா காப்பாத்து