Shankar Saleem Simon (1978)

Director:P. Madhavan
Cast:M.S. Viswanathan, Manjula, Latha, Vijayakumar, Rajinikanth
Release Date:10 Feb 1978

  • Shankar Saleem Simon Direction by P. Madhavan, Music by M.S. Viswanathan, starring Rajinikanth, Vijayakumar, Latha, Manjula and others
  • Share via: