போலாமா ஊர்கோலம் / Polama Oorgolam (2022)

Director: Nagaraj Bai Durailingam,
Music Director: Rayan KM,
Release Date: 24-06-2022
Movie Duration: 2 Hrs 29 Min

Banner : gajasimmha makers
Movie name : Polama Oorgolam
Directed by : Nagaraj bai durailingam
Producer : praboojit
Dop : vaishaly Subramaniam - david Baskar
Editor : deepak - Nagaraj bai durailingam
Bgm : rayan k.m
Cast : madhusudhan reddy, Praboojit, shakthi mahendra, ravi elumalai, thulasi madam, devika madam ,  krishna simmha, sudharshan Suriya, sivkarthik, Rafiq aiyer, aadhirajan, paranthaman, sundar sir ( veteran footballer), Sathya sir ( veteran footballer) & other players
Art director : selvapandi
Sfx : Sethu sir
Audiography : r.krishnamoorthy DFTech
Makeup : aruldevi - kayal
Vfx : crayon media by mahendiran
Di : igene
Colorist : siva sankar
Co-directors : selvapandi, sreejtith
Associate directors : senguttuvan dhandapani, nittish, tamilselvan
Assistant directors : sankar, anandaraj