குடும்ப விளக்கு / Kudumba Vilakku (1956)

Director:Nagore
Music Director:T.R. Pappa
Cast:Narasimma Barathi, M.V. Rajamma, Jamuna, T.A. Maduram, M.G. Chakrapani, N.S. Krishnan
Release Date:14 Jun 1956

Tags: Kudumba Vilakku, 1956

Share via: