இரண்டில் ஒன்று பார்த்துவிடு / Irandil Onru Parthuvidu (2023)

Director:Chandana Parthiban
Music Director:Sadhasiva Jayaraman
Release Date:14 Apr 2023

Movie : IOP - Irandil Onru Parthuvidu
Directed by Chandana Parthiban
Produced by Amudha Parthiban
Production - @chandanapictures 
Music Director - Sadhasiva Jayaraman (KK Studioz)
Cinematography - Prabhu
Editor - Lakshman (Sai Studio)
Lyrics - Chandana Parthiban
Vocals - Vijaya Kumar

Tags: Irandil Onru Parthuvidu

Share via: